słono płacę za swoją [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 11 opinii.

* *

słono płacę za swoją śmierć, dla­te­go ciężko pra­cuję. pra­ca czy­ni wol­nym 

dziennik • 12 października 2017, 16:20

Po 120-tym ro­ku życia, to już głupio umierać, ale za to dużo łat­wiej. ;) 

na smierc nie moz­na byc za starym 

Na poż/rządną śmierć trze­ba so­bie zap­ra­cować, przy­naj­mniej z 90 lat. :) 

nies­te­ty wol­no to czyni 

Dziękuję. :) 

jes­tes nieznosny 

Nie wierz w rek­la­my na bra­mach. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 13:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:18piórem2 do­dał no­wy tek­st Korzeni nędznych nie na­leży [...]

dzisiaj, 13:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 13:01har.monic do­dał no­wy tek­st sierotka ma­rysia