Nutricia Inka
 28 grudnia 2022 roku, godz. 21:54

To już jest świadectwo. Wspaniałe.

Malachite Melania. Mów mi Mea.
 24 grudnia 2022 roku, godz. 16:05

Piękne. Cudowne...