kry­tyka to je­dyne zja­wis­ko, [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

kry­ty­ka to je­dy­ne zja­wis­ko, które­go się nie boję. kry­ty­kuję się na każdym kro­ku, z każdym od­dechem, bez mrug­nięcia i każdym mrug­nięciem oka. gdy­by tak można było skry­ty­ko­wać się na śmierć, byłoby pięknie

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 marca 2018, 10:22

znam to 
może kiedyś się uda ;) 

Ale czy war­to? Może nie war­to? Chy­ba nie warto...
Kto miałby sy­cić oczy
tym "pięknem"? 

Dok­ladnie jak­by pi­sane o mnie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Polna

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:01Michaelowa do­dał no­wy tek­st Mówią uśmie­chnij się, a [...]