KONIEC DYŻURÓW NA CYTATACH, [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 35 opinii.

exodus

KO­NIEC DYŻURÓW NA CY­TATACH, A MOŻE TO W OGÓLE KONIEC.

Cza­sem wielok­rotnie się wra­ca, żeby spo­koj­nie odejść.
Wra­całam. Nie dla siebie... Dziś od­chodzę spo­koj­nie.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 października 2017, 19:55

Niektórych mężczyzn pro­wadza ko­niec, a za tym końcem więcej jak za mun­du­rem - nie tyl­ko pan­ny sznu­rem :) 

Wiesz, myślę, że jak Exo­dus , to tyl­ko Ki­lara. :) 

miej­sco­wemu "aniel­skiemu or­sza­kowi"dziękuję za komentarze.

psss. An­drew, dzięki.

scor(pion) bez po­ziomu, jak tam z żywot­nością in­nych Twoich kont? 

'' Mo­ral­ność człowieka częściej za­leży od je­go umysłu a niżeli od serca'' 

Kto wra­ca znaczy nie spa­lił mostu 

:P
ehe
to ja, nie będę się...
zatrzymywał

he he 

Be­ton też wkroczył w 21 wiek, są no­we techno­logie i tak da­lej. Spójrzcie na ka­tego­rie w ja­kich można do­dawać tek­sty, to nie są ka­tego­rie li i je­dynie dla neuras­te­ników, psycho­tyków i znerwicowców [...] — czytaj całość

:P
fun­da­men­talne be­tono­we
cy­caco­we wybielacze

he he 

Grze­gorz - dyp­lo­mata. :))

Mi­rek, dzi­siej­sza myśl dnia pa­suje do in­nych dzien­ników i in­nych dys­kusji. ;)
Nie jes­tem mal­konten­tem, ale bliżej mi do nich, niż do zachwy­conych obec­nym sta­nem cytatów.
Be­ton jest pod­sta­wowym skład­ni­kiem pra­wie wszys­tkich fun­da­mentów. Nie ma pot­rze­by się na niego ob­rażać. :)) 

Dzsiej­sza myśl dnia tak pa­suje do te­go żenujące­go dzien­ni­ka i całej tej dys­kusji .
Mal­konten­ci jes­teście betonem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]