Kolejny dzień, kolejna kłótnia [...] – cytlopka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cytlopka — zgromadziliśmy 1 opinia.

Tak to bywa, że talent poetycki wyłania się z impulsów miłosnego zauroczenia.

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na kłótnia myśli z ser­cem. Krzyk nie­szczęścia od­bi­ja się echem od ra­dos­nych oczu tłumu. Wewnątrz nas roz­sza­lała się burza, liście od­bi­jają się od piorunów myśli, gwiaz­dy uk­ryły się w noc­nym niebie pod puchem przygnębienia.Ra­zem uwal­niamy się od dep­resji a przyd­rożne lam­py nie znając ce­lu naszej podróży nieświado­mie po­magają nam- oświet­lając drogę do wie­czności. Zaczy­tani w so­bie, od­kry­wamy się w krop­kach mil­czących słowa­mi miłości z czułością przew­ra­cając kar­tki wspom­nień, ma­luje­my szczęście. Chmu­ry płynąc po uśmie­chniętych us­tach nieba układają się w słowa, dla nas.

Nie pot­rze­buje­my nicze­go prócz uczuć uk­ry­tych w poez­ji.

dziennik
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2015, 00:11

Ład­ny ten twój świat Pauli­no. Mam nadzieję, że z dnia na dzień sta­nie się on co­raz piękniej­szy ^^ Poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

CЯuelCOMA

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka