kiedyś myślałam, że najprzyjemniesze [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 3 opinie.

* *

kiedyś myślałam, że naj­przy­jem­nie­sze rzeczy ro­bi się w wyob­raźni, a tu oka­zało się, że w ta­jem­ni­cy

dziennik
zebrał 4 fiszki • 13 września 2017, 11:06

Tu i teraz
nie wczo­raj nie jut­ro :) 

a gdzie to jest 

Nie po­zos­ta­je nic in­ne­go.. Tyl­ko cze­kać aż doj­dziesz do te­go że naj­przy­jem­niej jest w chwi­li (którą wy­korzys­tu­jesz do mak­si­mum) :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salomon

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]