jeszcze wczoraj śmialiśmy się dziś [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 4 opinie.

3 minuty

jeszcze wczo­raj śmialiśmy się
dziś miałaś tyl­ko sze­roko ot­warte oczy
trzy trzy trzy
przyszedłem 3 mi­nuty za późno

dla Ciebie Aniu:

Odtwórz

[*]

dziennik
zebrał 5 fiszek • 17 czerwca 2019, 18:48

Bar­dzo smutne 

Na pew­no wie, że byłeś. Oni tam na górze wszys­tko wiedzą. 

dziękuję Ci i dziękuję wszys­tkim, którzy choć przez mo­ment w ja­kiś tam sposób są ze mną.
Anię poz­nałem, gdy zacho­rowała, na­zywała mnie posłańcem ra­dości. Wiem, że chciałaby, żebym był nim i tu­taj. Pos­ta­ram się.
Pot­rze­buję trochę czasu.. 

przyk­ro mi. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]