Gdyby miod czasów [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Pieszczotliwie do wrzodów żołądka popękanych miłosiernie

Gdy­by mi od czasów
kołys­ki nie roz­ka­zywa­no bez przys­tanku ciągle wędro­wać do Go­raja
wys­rałabym się je­dynie na ten wasz układ czer­wo czar­ny efek­tem mo­tyla we wzwodzie
przez niektórych wygóro­wanych jak i niedos­to­sowa­nych na­zywa­ny kpiną w in­to­nac­ji
czy też
Opat­rznością pop­rawności po­litycznej
przez tych z układu czer­wo­nych
spryt­nie wyk­ro­jonych na wiz­ji

dziennik • 13 października 2017, 14:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:00cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia