Donos do genotypu [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Do­nos do ge­noty­pu Radzi­wiłła
To tym ra­zem stójko­wego się ob­ciąży z a wspólny wo­rek
do szczy­tu ciągu liczbo­wego dochodząc po­woli po nu­merze komórki
bo prze­cież na pre­rii od­człowie­czo­nej czy się sie­dzi czy sie le­zy pen­syjka i tak się na­leży
jak naj­bar­dziej
ewen­tual­nie całą zmianę jeżeli te­les­kop obsługują wespół zespól
so­lidar­nie
na po­zyc­ji przeg­ra­nej tra­dycyj­nie jest 
ta młoda re­habi­litan­tka
ale ta­ki mo­del
na pre­rii
to już tra­dyc­ja

dziennik • 14 września 2017, 11:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:58Inezka do­dał no­wy tek­st Teraz nie ma ta­kich [...]

wczoraj, 23:41Naja sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 23:29PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To zi­ma spra­wiła, że [...]

wczoraj, 23:23batram sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:07róż li­la do­dał no­wy tek­st jutro

wczoraj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st *

wczoraj, 21:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Próżne ga­danie

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”