Donos do genotypu [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Do­nos do ge­noty­pu Radzi­wiłła
To tym ra­zem stójko­wego się ob­ciąży z a wspólny wo­rek
do szczy­tu ciągu liczbo­wego dochodząc po­woli po nu­merze komórki
bo prze­cież na pre­rii od­człowie­czo­nej czy się sie­dzi czy sie le­zy pen­syjka i tak się na­leży
jak naj­bar­dziej
ewen­tual­nie całą zmianę jeżeli te­les­kop obsługują wespół zespól
so­lidar­nie
na po­zyc­ji przeg­ra­nej tra­dycyj­nie jest 
ta młoda re­habi­litan­tka
ale ta­ki mo­del
na pre­rii
to już tra­dyc­ja

dziennik • 14 września 2017, 11:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 17:48róż li­la sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:41Si.si do­dał no­wy tek­st listownik

dzisiaj, 17:33Whitename do­dał no­wy tek­st Narealina

dzisiaj, 17:31LenaK do­dał no­wy tek­st wygodnie jest myśleć w [...]

dzisiaj, 17:31natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Jasne je­den in­te­ligen­tny brał [...]

dzisiaj, 17:25PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Międzyświat

dzisiaj, 17:25Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

dzisiaj, 17:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:21LenaK sko­men­to­wał tek­st Bywa, że siły dość, [...]

dzisiaj, 17:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pomaluj świat pasją, to [...]