Donos do genotypu [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Do­nos do ge­noty­pu Radzi­wiłła
To tym ra­zem stójko­wego się ob­ciąży z a wspólny wo­rek
do szczy­tu ciągu liczbo­wego dochodząc po­woli po nu­merze komórki
bo prze­cież na pre­rii od­człowie­czo­nej czy się sie­dzi czy sie le­zy pen­syjka i tak się na­leży
jak naj­bar­dziej
ewen­tual­nie całą zmianę jeżeli te­les­kop obsługują wespół zespól
so­lidar­nie
na po­zyc­ji przeg­ra­nej tra­dycyj­nie jest 
ta młoda re­habi­litan­tka
ale ta­ki mo­del
na pre­rii
to już tra­dyc­ja

dziennik • 14 września 2017, 11:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 04:29Quanti18 do­dał no­wy tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]