27 września 2021 roku, godz. 13:05 23,1°C

Z duchowości benedyktyńskiej: Sukces czy porażka?

czyli: ... obyśmy nie wcielali Jezusa w nasze pragnienia doczesnego sukcesu

"...Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi (Łk 9,44).

Takie słowa Pana Jezusa zupełnie zaskakiwały słuchaczy i trzeba to powiedzieć, że do dzisiaj nie są dla nas całkiem zrozumiałe. Podobnie jak ci ludzie chcielibyśmy, aby nasza droga była pasmem sukcesów i nie spotkała nas żadna klęska. Dlaczego taka tragedia musiała przyjść na Niego? Co ona dla nas znaczy?

„Wydanie Syna Człowieczego w ręce ludzi” stanie się momentem ostatecznej konfrontacji: z jednej strony – żądzy panowania, starającej się rządzić siłą, z drugiej – prawdy i sprawiedliwości, które wydają się pozbawione jakichkolwiek szans wobec przemocy. Syn Boży, przychodząc na świat, bardzo konsekwentnie nie używa przemocy w walce ze złem. To doprowadza Go do haniebnego sądu i śmierci, co w kategoriach świata oznacza całkowitą klęskę. Z tej racji także uczniowie nie przyjmują w ogóle takiej perspektywy i ostatecznie w czasie męki i śmierci Pana Jezusa całkowicie się załamują. Okazuje się, że potrzeba dopiero zupełnie innego doświadczenia, aby logika Pana Jezusa została zrozumiana. Prawie wszyscy uczniowie Pana Jezusa poszli podobną drogą i musieli oddać życie za głoszoną prawdę. Ostateczne zwycięstwo jest metafizyczne: nowa rzeczywistość, królestwo Boże, które jednocześnie jest królestwem prawdy..." ("Rozważania liturgiczne na każdy dzień")

autor: Włodzimierz Zatorski OSB
oprawa gadana: ks Piotr Pawlukiewicz ("Jak wygląda nasze wspólne zwycięstwo z Jezusem")
https://youtu.be/aeefETWUKk0

m.M marta
 27 września 2021 roku, godz. 16:13

Po raz kolejny dziękuję :)
Pozdrowienia

Odys syn Laertesa dandeLion  28 września 2021 roku, godz. 12:34

✋🙂