Czasami wpadam w nicość. [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 0 opinii.

18.07

Cza­sami wpa­dam w ni­cość. Śred­nio dwadzieścia siedem dni w miesiącu. Każda noc to ta­ka nicość.
Cza­sami żałuję, że stworzyłam siebie w ta­ki sposób, ale nie widzę lep­sze­go spo­sobu... Nieświado­mość da­wałaby szczęście. Zas­ta­nawiam się każdej noc­nej ni­cości. Chaos układam mu­zyką. Wcześniej ro­biłam to Twoim szep­tem. Prze­piękne zgub­ne mrucze­nie, które prze­minęło. Za­biłam Ciebie w mo­jej głowie.
Cza­sem ni­cość prze­mawia. Nie pozwól ni­komu być po­nad Tobą. To Ty jes­teś swoim stwórcą, Ty układasz swoją bestię.

Odtwórz

dziennik • 18 lipca 2017, 16:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]