Cały tydzień zawalony robotą, [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 2 opinie.

27.02.

Cały tydzień za­walo­ny ro­botą, naj­gor­sze jest chy­ba to, że jeszcze zos­tały dwa dni.
Pew­nie dla­tego cier­pli­wość skończyła się już we wtorek.
Żałos­ny ok­res, kiedy wios­na nie pot­ra­fi się prze­bić, a zi­ma jak os­tatni dziad cze­ka pod skle­pem na twój os­tatni grosz.
Sa­botażowy or­ga­nizm, który sam siebie unie­szkod­li­wia. Zbyt dużo duchów w jed­nym ciele.
Każdym dniem prze­sypiam życie. Po­zos­ta­je tyl­ko cze­kać na wiosnę.

In­terne­ty ko­lej­ny raz mnie urzekły - pozytywnie
me­dal, flaszkę - nie wiem co jeszcze byłoby można dać tej pa­ni za za­war­cie uni­wer­salnych prawd z naszym "what the hell is hap­pe­ning in the world"

***

Odtwórz

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2015, 22:02

Piosen­ka - dokład­nie, genialna.
Po­goda kiedyś byłą fak­tycznie "nor­malnie" normalna.
Pozdrawiam 

Nieźle ;] He­he, ge­nial­na piosenka.

Wios­na... Piękna, ale i zi­ma ma je­dyny w swoim rodza­ju urok. Choć nie w tym roku... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]