Żyjemy tak jak śnimy [...] – Joseph Conrad

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Josepha Conrada — zgromadziliśmy 9 opinii.

Żyje­my tak jak śni­my – samotnie.
We li­ve, as we dream – alo­ne. (ang.) 

cytat dnia z 24 czerwca 2012 roku
zebrał 191 fiszek

Chcę mieć to na ur­nie jak mnie spalą! 

Mój ulu­biony cytat.
Nie sądziłem że zo­baczę go na głównej. Pozdrawiam! 

Mo­ja ulu­biona myśl! 

J.Con­rad na­pisał zu­pełną prawdę. Człowiek jest jed­nos­tką i szczerze pat­rząc na życie jest sam. To fakt, tak po pros­tu jest. Za ni­kogo życia się nie przeżyje, bo to są nasze myśli, to [...] — czytaj całość

Michael, każdy ma pra­wo in­ter­pre­tować to inaczej. Ja również nie biorę te­go cy­tatu dosłow­nie... Na­wet wśród ludzi możemy czuć się sa­mot­nie, po­nieważ nas nie znają, a niekiedy na­wet nie chcą poznać. 

'Ze snu przychodzi miłość
Która może zabić
Są sny które śnią się we śnie
Są też sny na jawie

Idę przez życie z tobą
ALE JES­TEM SAMA
We śnie tajemne
Pro­wadzą mnie znaki'

Za: Maanam "Łóżko" 

Nie chodzi chy­ba o niezauważanie in­nych i za­winioną sa­mot­ność. Skłaniam się ku teorii,że człowieka nig­dy nie można do końca poz­nać ani zro­zumieć. Je­go ory­ginal­ne emoc­je po­zos­taną tyl­ko je­go włas­nością i w tym [...] — czytaj całość

hm, swiet­ny cy­tat, tyl­ko czy praw­dzi­wy? nad trze­ba by­lo by sie dob­rze zas­ta­nowić, bo ow­szem, sa­mot­nie śni­my, bo jakże by inaczej, ale czy żyjemy? 

Dzieci które piszą że są sa­mot­ni a mają rodzinę i chłopa­ka czy dziew­czynę niech wyob­rażą so­bie ko­goś kto nie ma jed­ne­go ani dru­giego ... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]