fyrfle Mirek
 1 sierpnia 2014 roku, godz. 16:14

Oby jak najmniej ludzi musiało tak mysleć.