Zapytałam dziecko niosące świeczkę: – [...] – Jonathan Carroll

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Jonathana Carrolla — zgromadziliśmy 4 opinie.

Za­pytałam dziec­ko niosące świeczkę:
– Skąd pochodzi to światło?
Chłop­czyk na­tychmiast ją zdmuchnął.
– Po­wiedz mi, dokąd te­raz odeszło – od­parł. – Wte­dy ja po­wiem ci, skąd pochodzi.

cytat dnia z 5 grudnia 2009 roku
zebrał 315 fiszek

Hmmm, świetne... 

Czy­tałam tę książkę i wy­warła ona na mnie niesa­mowi­te wrażenie. A ten cy­tat jest jed­nym z ulu­bionych :) 

je­den z moich ulu­bionych cy­tatów ;) 

dob­rze jest, cy­tat z 'Po­za ciszą' :) i zasługu­je na + 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Jonathan Carroll

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]