otoko
 29 sierpnia 2022 roku, godz. 18:51

Patrząc na dzisiejszy świat jakże trudno odróżnić głupców od mądrych...
w tej kwestii jednak nie ma co za dużo szafować osądami.