9 listopada 2019 roku, godz. 00:45  6,3°C

[...] wszystkie systemy, którym ufamy, mogą w każdej chwili doznać krótkiego spięcia i wyrzucić nas w noc, gdzie nie będą nas już chronić żadne prawa ani zasady. Gdzie rządzi chłód i dzikie zwierzęta, i gdzie każdy musi ratować własną skórę.

Wybawiciel
W zasypanym śniegiem Oslo inspektor Harry Hole [...]
silvershadow __
 9 listopada 2019 roku, godz. 11:14

wiemy jak było w historii, zwłaszcza XX wieku,
widzimy, co dzieje się dziś w niektórych miejscach na ziemi.
nie ma gwarancji, że jutro i do nas nie powróci horror barbarzyństwa.
możemy jednak nad tym pracować, poszerzać naszą świadomość, wrażliwość, solidarność z ludźmi żyjącymi poza granicami naszych krajów, jednoczyć się ... dobrym modelem jest unia europejska.