Tylko płytcy ludzie znają [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 8 opinii.

Tyl­ko płyt­cy ludzie znają siebie.

cytat dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrał 69 fiszek

Nie ma co w so­bie za bar­fdzo roz­ko­pywać, sko­ro jes­tesmy szczęśli­wi i czu­jemy, że idziemy swoją drogą i w ra­dości życia. 

A mi się wy­daje, że to płyt­cy ludzie nie wiedzą, cze­go chcą i nie znają sa­mych siebie. Nie pot­ra­fią się zde­cydo­wać, są puści i ro­bią rzeczy bez prze­myśle­nia, a później nie pot­ra­fią żyć z konsekwencjami.. 

ja bym do­dała,że'' płyt­cy ludzie'' znają tyl­ko siebie 

cieka­we, a niektórzy aż chwalą się...'prze­cież ja znam siebie'... 

fakt.. 

Wiedzą cze­go pot­rze­bują po prostu. 

Dla­tego ce­nimy so­bie tak tych nieogar­niętych szaleńców 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny