Tylko płytcy ludzie znają [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 8 opinii.

Tyl­ko płyt­cy ludzie znają siebie.

cytat dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrał 69 fiszek

Nie ma co w so­bie za bar­fdzo roz­ko­pywać, sko­ro jes­tesmy szczęśli­wi i czu­jemy, że idziemy swoją drogą i w ra­dości życia. 

A mi się wy­daje, że to płyt­cy ludzie nie wiedzą, cze­go chcą i nie znają sa­mych siebie. Nie pot­ra­fią się zde­cydo­wać, są puści i ro­bią rzeczy bez prze­myśle­nia, a później nie pot­ra­fią żyć z konsekwencjami.. 

ja bym do­dała,że'' płyt­cy ludzie'' znają tyl­ko siebie 

cieka­we, a niektórzy aż chwalą się...'prze­cież ja znam siebie'... 

fakt.. 

Wiedzą cze­go pot­rze­bują po prostu. 

Dla­tego ce­nimy so­bie tak tych nieogar­niętych szaleńców 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]