Tylko dwie rzeczy są [...] – Albert Einstein

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Alberta Einsteina — zgromadziliśmy 12 opinii.

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej.

Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 

cytat dnia z 15 czerwca 2010 roku
zebrał 391 fiszek

Pisząc kłamał ! 
bo?o 2? nies­kończo­ności ,a nies­kończo­ność jest jedna 

Zgadzam się!!;) 

też znam troszkę in­ny cy­taty :)
Ta­ki jak na do­le po­dała Ewa 

Świetne.. 

ludzka głupo­ta :) 

Miał fa­cet poczu­cie hu­moru i dys­tans do siebie:) 

klug und witzig! 

Do­bit­ne słowa Ge­nial­ne­go fizyka. 

Dobry......dobry....... 

Świet­ny cy­tat, no nies­te­ty prawdziwy... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Albert Einstein

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony