1 maja 2010 roku, godz. 1:17  1,9°C

Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć - jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Władysław Tatarkiewicz, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.