natalia(__ups Natalia
 10 lutego 2016 roku, godz. 16:15

Akurat , kiedy ma się poparcie wszystkich gminnych dewotek , jak i wątpliwej jakości mężów stanu , zbratanych czy ''po druhu Boruchu czy dla odmiany podświadomym lękiem po apodyktycznym wujka dyrektorowaniu gminnym '' można się rodziny wyrzec a dewotkom , także mężom stanu wcisnąć kit ze to wina zony iż ponad 9 lat nie utrzymuje się choćby tylko telefonicznego kontaktu z własnymi dziećmi

bosy babcia Gusia ;) od Bogumiły :-P
 19 marca 2010 roku, godz. 17:08

Podpisuję się pod tymi słowami całą sobą.