greased lightning .
 19 stycznia 2022 roku, godz. 1:34

Tak. I on jeden może stać się każdym z nich.... słowem....