7 listopada 2009 roku, godz. 7:39  0,1°C
 Tekst dnia 6 grudnia 2016 roku

Plotka jest zawsze smakowita.

fyrfle Mirek
 6 grudnia 2016 roku, godz. 13:35

Masz rację Fiedia.