11 lutego 2020 roku, godz. 15:03  0,8°C

Pisać – znaczy to czynić się zrozumiałym.

piórem2 magdalena
 13 lutego 2020 roku, godz. 21:03

pisać to znaczy nie umieć się wygadać , tyle