silvershadow __
 10 października 2020 roku, godz. 14:02

dzieciństwo to
za nami
sto lat