Pamięć serca unicestwia złe [...] – Gabriel García Márquez

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gabriel García Márquez — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości.

cytat dnia z 13 lipca 2016 roku
zebrał 102 fiszki

dokład­nie tak 

Prze­de wszys­tkim poz­wa­la nie zwa­riować. Chwała pa­mięci serca. 

... dzięki te­mu poz­wa­lamy się wciąż oszu­kiwać tym sa­mym oszus­tom... to efekt glo­ryfi­kac­ji 10‰ dob­rych chwil i wy­piera­nia 90% chwil złych...

;-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gabriel García Márquez

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]