11 września 2022 roku, godz. 9:14 17,5°C
Idiota
Do Petersburga przyjeżdża ze Szwajcarii, po [...]
Irracja Grzegorz, Antoni.
 13 września 2022 roku, godz. 14:56

... dopóki nie zostanie p.osłem...

;-)

ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 11 września 2022 roku, godz. 20:14

Osioł to osioł. Przede wszystkim.