Ocal swoje marzenia. – H. Jackson Brown, Jr.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest H. Jackson Brown, Jr. — zgromadziliśmy 18 opinii.

Ocal swo­je marze­nia.

cytat dnia z 12 października 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Naszczeście nie będę nią, ma ok­ropne us­ta i wiel­kie sto­py no i każdy chcial­by ją tyl­ko za­liczyć. Rep­re­zen­tuję wyższą klasę.
A ty nie wiesz o co chodzi. Nieszkodzi. 

Ja­cek, myślę, że na­jada­my się chle­bem pow­szed­nim, a tyl­ko cza­sem , no właści­wie raz w ro­ku pieką nam ro­gale mar­cińskie. Jed­ne­mu to dno in­ne­mu Olimp. 

Co myślę dzi­siaj? Że prze­kuwaj marze­nia w rzeczy­wis­tość lub porzuć te, które są po­nad two­je siły, umiejętności, i tak An­ge­liną Jo­lie nie bedziesz. 

to leć 

spróbu­je in­nym ra­zem, bo te­raz ani mi to wadzi, ani prowadzi 

trochę tak,
no ale muszę ja­koś tu egzystować,
uczę się, in­der bueno jest smaczne i fakt może sie prze­jeśc,
też miałam ta­kie marze­nia ale wy­leczy­lam się z marzeń, ty tez spróbuj, 

pat­rząc szerzej to dzi­wi mnie że ty nie jesteś
sko­ro już pytasz
nie widzę is­totnej różni­cy między rzeczy­wis­tością a iluzją obie są na stałym wymarciu 

iluz­ji?
po co ci iluzja?
jes­teś z kosmosu? 

za­leży jak patrzeć

szu­kam tęczy 

jak burza, co chcesz zniszczyć? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:00cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia