Ocal swoje marzenia. – H. Jackson Brown, Jr.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest H. Jackson Brown, Jr. — zgromadziliśmy 18 opinii.

Ocal swo­je marze­nia.

cytat dnia z 12 października 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Naszczeście nie będę nią, ma ok­ropne us­ta i wiel­kie sto­py no i każdy chcial­by ją tyl­ko za­liczyć. Rep­re­zen­tuję wyższą klasę.
A ty nie wiesz o co chodzi. Nieszkodzi. 

Ja­cek, myślę, że na­jada­my się chle­bem pow­szed­nim, a tyl­ko cza­sem , no właści­wie raz w ro­ku pieką nam ro­gale mar­cińskie. Jed­ne­mu to dno in­ne­mu Olimp. 

Co myślę dzi­siaj? Że prze­kuwaj marze­nia w rzeczy­wis­tość lub porzuć te, które są po­nad two­je siły, umiejętności, i tak An­ge­liną Jo­lie nie bedziesz. 

to leć 

spróbu­je in­nym ra­zem, bo te­raz ani mi to wadzi, ani prowadzi 

trochę tak,
no ale muszę ja­koś tu egzystować,
uczę się, in­der bueno jest smaczne i fakt może sie prze­jeśc,
też miałam ta­kie marze­nia ale wy­leczy­lam się z marzeń, ty tez spróbuj, 

pat­rząc szerzej to dzi­wi mnie że ty nie jesteś
sko­ro już pytasz
nie widzę is­totnej różni­cy między rzeczy­wis­tością a iluzją obie są na stałym wymarciu 

iluz­ji?
po co ci iluzja?
jes­teś z kosmosu? 

za­leży jak patrzeć

szu­kam tęczy 

jak burza, co chcesz zniszczyć? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]