Nigdy nie mogłam pogodzić [...] – Marilyn Monroe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Marilyn Monroe — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nig­dy nie mogłam po­godzić się z kreowa­niem mnie na sym­bol sek­su. Z sek­su uczy­niono przed­miot. Niena­widzę myśli, że mam być przed­miotem.

cytat dnia z 26 września 2015 roku
zebrał 133 fiszki

jak tu pusto...
Ma­rilyn, na­pij­my się, bo to dob­ry tekst... 

W dzi­siej­szym świecie seks jest tyl­ko przy­jem­nością. Ludzie za­pomi­nają, że to od­da­nie się dru­giej oso­bie po­win­no wy­nikać z miłości i zaufa­nia. Słowo "kocham" również jest brud­ne do gra­nic możliwości. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej