fyrfle Mirek
 14 sierpnia 2017 roku, godz. 00:53

Jeżeli ja nie urobię kogoś, to mnie ktoś urobi i wszystko.

fyrfle Mirek
 8 lipca 2017 roku, godz. 15:29

Cytat przeczy zasadom , które wpajają nam autorytety, prawo, normy, hierarchę, państwo, kościoły,...