giulietka M.
 14 stycznia 2020 roku, godz. 8:15

Jakie to trudne i wciąż aktualne!