Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy [...] – Fryderyk Nietzsche

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche — zgromadziliśmy 3 opinie.

Naj­pewniej­szą oz­naką po­god­nej duszy jest zdol­ność śmiania się z sa­mego siebie. Większości ludzi ta­ki śmiech spra­wia ból.

cytat dnia z 8 stycznia 2009 roku
zebrał 314 fiszek

Dokład­nie. Każdy po­winien widzieć swo­je ułom­ności, pra­cować nad ni­mi, ale po­win­niśmy cza­sem umieć się z nich śmiać...;)
pozdrawiam 

Zgadzam się z ne­ly,całe szczęście,że ja pot­ra­fię się z siebie śmiać z moich niepo­wodzeń.Trze­ba być ot­wartym na świat 

to fakt ludzie nie umieja sie w tych cza­sach smiac sa­mi z siebie...chy­ba dla­tego ze sa zam­knieci w swoim swiacie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]