fyrfle Mirek
 14 kwietnia 2017 roku, godz. 20:49

Takie jest życie. Chwile radości przeplatają się z chwilami smutku, nijakości i cierpienia. Musimy to wszystko wyważyć w sobie, bo inaczej oszalelibyśmy, co zresztą z wieloma ludźmi się dzieje.