Mówienie ludziom „nie” jest [...] – Anthony de Mello

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Anthony de Mello — zgromadziliśmy 3 opinie.

Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoiz­mem.

cytat dnia z 12 czerwca 2012 roku
zebrał 13 fiszek

Żyć włas­nym życiem Tak! ,ale wyłącznie włas­nym....nie biorąc pod uwagę in­nych, to su­per­pa­rabo­liczny Egoizm.. 

dop­rawdy wy­bit­nie po­wie­dziane mi­lor­dzie ;) 

Taaa, prze­budze­nia... wałek!

Ile ra­zy słyszę ma­rudy, które by coś zro­biły ale... się nie chce, ucho bo­li, boję się ciem­ności... sra­tyta­ty ga­cie w kra­ty! Nie uważam by mówić "tak" dla każde­go, jed­nak autor [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anthony de Mello

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]