Irracja Grzegorz, Antoni.
 9 listopada 2023 roku, godz. 8:06

Gdyby to była prawda, to nie byłoby ofiar indoktrynacji, prania mózgu, syndromu sztokholmskiego, populizmu, etc. Sam zaś mózg człowieka podlegałby „zlasowaniu” i „przegrzaniu” jak to czasami określają młodzi ludzie. Napływ sprzecznych ze sobą informacji byłby nie do ogarnięcia i prowadziłby do poważnych zaburzeń sfery myślowej, a w sumie do zaburzeń psychicznych. Owszem, mózg człowieka ma tendencję do bezkrytycznego przyjmowania otrzymywanych komunikatów za prawdziwe, lecz dotyczy to tylko komunikatów zbieżnych ze wzorcem zaimplementowanym wcześniej w świadomości człowieka. Równocześnie inna część otrzymywanych komunikatów, również bezkrytycznie i bez żadnej weryfikacji, przyjmowana jest za fałsz, gdyż są sprzeczne z zaimplementowanym wzorcem. Patrząc na to zjawisko od tej strony, równie dobrze wspomnianą teorię można by nazwać „teorią kłamstwa domyślnego” (false – default theory, FDT)…

https://www.cytaty.info/felieton/tdt-zaklada-ze-otrzymywany.htm