„Mieć” zaufanie. Nigdy się [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 4 opinie.

„Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się nie „ma” zaufa­nia. Zaufa­nie to nie jest coś, co się po­siada. To coś, czym się ob­darza. „Darzy się” zaufa­niem.

cytat dnia z 19 lipca 2015 roku
zebrał 106 fiszek

wol­na wo­la nie współuza­leżnienia, nie ro­zumiem Do­rot­ko , wo­bec po­wyższe­go z czym Ty masz prob­lem
nie ma spra­wy , miłego 

Oj tak niez­wykle ulot­ne to jest''dob­ro''pot­ra­fi rozpłynąć się w mgnieniu oka ,niczym bańka myd­la­na , choćby i było la­tami bu­dowa­ne , sztab­ka­mi złota obkłada­ne , aureolą święte­go osławione , [...] — czytaj całość

A to miłe, gdyż nie lu­bię za­wodzić, a mu­siałabym mając głowę w piach wciśniętą;) 

Nic nie mówię... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]