„Mieć” zaufanie. Nigdy się [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 4 opinie.

„Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się nie „ma” zaufa­nia. Zaufa­nie to nie jest coś, co się po­siada. To coś, czym się ob­darza. „Darzy się” zaufa­niem.

cytat dnia z 19 lipca 2015 roku
zebrał 106 fiszek

wol­na wo­la nie współuza­leżnienia, nie ro­zumiem Do­rot­ko , wo­bec po­wyższe­go z czym Ty masz prob­lem
nie ma spra­wy , miłego 

Oj tak niez­wykle ulot­ne to jest''dob­ro''pot­ra­fi rozpłynąć się w mgnieniu oka ,niczym bańka myd­la­na , choćby i było la­tami bu­dowa­ne , sztab­ka­mi złota obkłada­ne , aureolą święte­go osławione , [...] — czytaj całość

A to miłe, gdyż nie lu­bię za­wodzić, a mu­siałabym mając głowę w piach wciśniętą;) 

Nic nie mówię... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:14Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:48Clyde do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 22:13MyArczi do­dał no­wy tek­st Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję [...]

wczoraj, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

wczoraj, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

wczoraj, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Do cenzo­ra

wczoraj, 20:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia