„Mieć” zaufanie. Nigdy się [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 4 opinie.

„Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się nie „ma” zaufa­nia. Zaufa­nie to nie jest coś, co się po­siada. To coś, czym się ob­darza. „Darzy się” zaufa­niem.

cytat dnia z 19 lipca 2015 roku
zebrał 106 fiszek

wol­na wo­la nie współuza­leżnienia, nie ro­zumiem Do­rot­ko , wo­bec po­wyższe­go z czym Ty masz prob­lem
nie ma spra­wy , miłego 

Oj tak niez­wykle ulot­ne to jest''dob­ro''pot­ra­fi rozpłynąć się w mgnieniu oka ,niczym bańka myd­la­na , choćby i było la­tami bu­dowa­ne , sztab­ka­mi złota obkłada­ne , aureolą święte­go osławione , [...] — czytaj całość

A to miłe, gdyż nie lu­bię za­wodzić, a mu­siałabym mając głowę w piach wciśniętą;) 

Nic nie mówię... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2