truman Kamil
 25 czerwca 2013 roku, godz. 14:49

Właśnie.
Dbać o stopy. O stopy dbać!

 20 maja 2012 roku, godz. 3:07
 Tekst dnia 26 września 2016 roku

Masz tylko jedną parę stóp [...] trzeba o nie dbać. Jeżeli buty cię uwierają, zmieniasz je. Stóp nie będziesz mógł zmienić!

Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Kiedy mały Momo podkrada smakołyki w sklepie [...]