Mądra dziewczyna całuje, ale [...] – Marilyn Monroe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Marilyn Monroe — zgromadziliśmy 7 opinii.

Mądra dziew­czy­na całuje, ale się nie za­kochu­je, słucha, ale nie wie­rzy, od­chodzi, za­nim zos­ta­nie porzu­cona.

cytat dnia z 14 czerwca 2011 roku
zebrał 211 fiszek

z tym 'od­chodzi, za­nim..' to różnie jest,
mądra czy dum­na, zmusza o ref­lek­sji :)

głupie reak­cje często wy­nikają z du­my, która później i tak,
bu­ty rozsądku pu­cuje ;) A myśl wy­sokiego lotu,
cy­tat zachęca do wiary że, blon­dynki też są mądre;)
a przesądy i ka­wały wa­lić naelży. 

Im­perfec­tion666 - To daj­cie nam świado­mość , że ta­cy nie jes­teście .. 

w ta­kim ra­zie jes­tem głupia:) 

Gdy­bym mogła dałabym ty­siące plusów tym cy­towa­nym słowom... Jes­tem na tak, tak i jeszcze raz na tak ! Po­nieważ mądra dziew­czy­na nie ule­ga chwi­lom jed­ne­go po­całun­ku, nie wie­rzy w wszys­tko co obiecał [...] — czytaj całość

Z słów pa­ni Mon­roe wy­nika, że wszys­cy pa­nowie są źli. Trochę wiary w dru­giego człowieka. 

Świet­nie brzmi, niemal jak rek­la­ma "mądrej" dziew­czy­ny, no ale nies­te­ty życie życiem... 

Jak­by tak ko­biety nap­rawdę działały to i mężczyźni mu­sieli­by. I związki z taką myślą po­legałyby na tym by jak naj­szyb­ciej ko­goś porzu­cić. Nie prze­mawia coś do mnie ta myśl. Jest nies­maczna dla pojęcia miłości, które po­win­no is­tnieć :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]