Ludzkie łzy to z [...] – Dorota Terakowska

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Dorota Terakowska — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ludzkie łzy to z jed­nej stro­ny wy­raz og­ro­mu cier­pienia, lecz z dru­giej także ul­ga. Ra­zem z łza­mi wypływa cier­pienie, by zro­bić miej­sce na nową, ko­lejną falę bólu. Inaczej ból przes­tałby się w nim mieścić.

cytat dnia z 8 sierpnia 2015 roku
zebrał 133 fiszki

''lecz z dru­giej także ul­ga''
to z dru­giej stro­ny to radości. 

A co myślisz o tym
''lecz z dru­giej także ul­ga'' 

'''lecz z dru­giej także ul­ga''
ja też czytam. 

wol­na wola
Czy­taj tek­st ze zrozumieniem. 

Dob­ry cy­tat, ale ser­ce krwa­wi, a ro­zum bun­tu­je się - za dużo tych bolących łez ludzie ludziom... 

Ludzie ja­ko je­dyne zwierzęta płaczą czasami. 

wymowne 

Tak jest w moim przy­pad­ku...Cho­ciaż wo­lałabym nie mu­sieć płakać... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 02:22oszi3 do­dał no­wy tek­st Pan Ano­nimo­wy

dzisiaj, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

dzisiaj, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

dzisiaj, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]