Ludzkie łzy to z [...] – Dorota Terakowska

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Dorota Terakowska — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ludzkie łzy to z jed­nej stro­ny wy­raz og­ro­mu cier­pienia, lecz z dru­giej także ul­ga. Ra­zem z łza­mi wypływa cier­pienie, by zro­bić miej­sce na nową, ko­lejną falę bólu. Inaczej ból przes­tałby się w nim mieścić.

cytat dnia z 8 sierpnia 2015 roku
zebrał 133 fiszki

''lecz z dru­giej także ul­ga''
to z dru­giej stro­ny to radości. 

A co myślisz o tym
''lecz z dru­giej także ul­ga'' 

'''lecz z dru­giej także ul­ga''
ja też czytam. 

wol­na wola
Czy­taj tek­st ze zrozumieniem. 

Dob­ry cy­tat, ale ser­ce krwa­wi, a ro­zum bun­tu­je się - za dużo tych bolących łez ludzie ludziom... 

Ludzie ja­ko je­dyne zwierzęta płaczą czasami. 

wymowne 

Tak jest w moim przy­pad­ku...Cho­ciaż wo­lałabym nie mu­sieć płakać... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera