silvershadow __
 7 maja 2021 roku, godz. 10:27

i na odwrót

fyrfle Mirek
 7 maja 2021 roku, godz. 8:52

Kto nie ma twardych łokci, popartych parzącym językiem i szerokością pleców,ten rzeczywiście nie zazna oparcia w człowieku, ale może uczynić siebie sobie przyjaznym i rozumianym oraz zaznać wiele ciepła i radości przez wrażliwą koegzystencję z naturą. Błogosławieni cisi, ale królestwo ich nie jest jest w drugim człowieku.Czasem tylko..., na szczęście niektórym.