Kobieta może być przyjaciółką [...] – Fryderyk Nietzsche

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche — zgromadziliśmy 5 opinii.

Ko­bieta może być przy­jaciółką mężczyz­ny, lecz by uczu­cie to trwało, niezbędne jest wes­przeć je od­ro­biną fi­zycznej an­ty­patii.

cytat dnia z 9 stycznia 2009 roku
zebrał 206 fiszek

Bar­dzo życiowe. Szko­da tyl­ko,ze nie każdy o tym wie. 

Według mnie to naj­szczer­sza praw­da. I is­tnieje coś ta­kiego jak przy­jaźń między ko­bietą i mężczyzną. Mówi­cie, ze to niemożli­we. Ten cy­tat jest nap­rawdę mądry, po­nieważ uka­zuje dlacze­go tak wiele ,,przy­jaźni'' kończy się miłością jed­nej ze stron. Mam wielu przy­jaciół-fa­cetów, ta­kich z który­mi mogłabym do­gadać się le­piej niż z ko­bieta­mi. To właśnie ta od­ro­bina an­ty­patii jest wa­run­kiem przy­jaźni damsko-męskiej. 

Nie is­tnieje przy­jaźń między ko­bietą, a mężczyzną. Świet­ny cytat 

genialne...
a co więcej spraw­dzo­ne w życiu... 

tra­fione w 10!! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]