Kłamstwo nie staje się [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 6 opinii.

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób.

cytat dnia z 19 czerwca 2011 roku
zebrał 323 fiszki

dosłow­nie.. :) 

Proszę o źródło - jeśli to z Wil­de'a to jak brzmiało w ory­gina­le? (w pol­skim ar­ty­kule w wi­kipe­dii jest ten cy­tat ale w an­glojęzycznym ani śla­du tak jak i w całej reszcie an­glojęzyczne­go internetu...) 

zgadzam się z Ali­cia i po­wiem więcej, bo dzi­siaj każde kłam­stwo może być prawdą i każda praw­da kłamstwem. 

Zaw­sze mnie śmieszą ludzie, którzy cy­tują ten autoiro­niczny żart, mis­trza pro­pagan­dy. :(
Na­zywaj jabłko gruszką 1000 ra­zy a i tak zjesz jabłko. 

i ta praw­da do­tyczy (nies­te­ty) także tzw. Bożego Na­rodze­nia ... Je­zus urodził się w Bet­le­jem, ale na pew­no nie 25 grud­nia, a kiedy dokład­nie, te­go nikt nie może po­wie­dzieć, bo Pis­mo Święte ta­kiej da­ty nie podaje... 

Ta­ka jest praw­da i ważne żeby o tym cza­sem nie zapominać. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]