[...] jeżeli ktoś umarł, [...] – Jerome David Salinger

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu J. D. Salingera — zgromadziliśmy 1 opinia.

[...] jeżeli ktoś umarł, to jeszcze nie powód, żeby go przes­tać lu­bić, zwłaszcza jeżeli to był ktoś ty­siąc ra­zy sym­pa­tyczniej­szy niż in­ne zna­jome oso­by, które żyją.

cytat dnia z 20 maja 2012 roku
zebrał 9 fiszek

Dziw­na jest ta myśl. Lu­bić umarłego lub nie lu­bić umarłego. Heh... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jerome David Salinger

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja