Jeżeli chcesz wiedzieć, co [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeżeli chcesz wie­dzieć, co ma na myśli ko­bieta, nie słuchaj te­go co mówi - pat­rz na nią.

cytat dnia z 26 stycznia 2010 roku
zebrał 377 fiszek

Nie słuchaj, bo i tak nie zro­zumiesz. Je­dyne wyjście z sy­tuac­ji, zwłaszcza tzw kry­zyso­wej, to pat­rz udając, że słuchasz. Pros­te, choć nieko­nie­cznie miłe. 

on był bi a nie gejem


a, no i bar­dzo dob­ry cy­tat. po­za tym, nie słuchaj te­go, co mówi, tyl­ko jak mówi. 

Sko­ro pot­wier­dziłoby się założenie, że był ge­jem to można po­wie­dzieć że był niesa­mowi­tym ge­jem. Nie każdy ho­mo ma zdol­ności roz­szyf­ro­wywa­nia kobiet.
Pozdrawiam 

I może dla­tego, że był ge­jem roz­szyf­ro­wał ko­bietę? W końcu fa­ceci mają z tym prob­lem, z te­go co widzę os­tatni­mi cza­sy :)
Słowa- jak to większość słów Os­ca­ra Wil­de- świet­ne :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]