Jeżeli chcesz wiedzieć, co [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeżeli chcesz wie­dzieć, co ma na myśli ko­bieta, nie słuchaj te­go co mówi - pat­rz na nią.

cytat dnia z 26 stycznia 2010 roku
zebrał 377 fiszek

Nie słuchaj, bo i tak nie zro­zumiesz. Je­dyne wyjście z sy­tuac­ji, zwłaszcza tzw kry­zyso­wej, to pat­rz udając, że słuchasz. Pros­te, choć nieko­nie­cznie miłe. 

on był bi a nie gejem


a, no i bar­dzo dob­ry cy­tat. po­za tym, nie słuchaj te­go, co mówi, tyl­ko jak mówi. 

Sko­ro pot­wier­dziłoby się założenie, że był ge­jem to można po­wie­dzieć że był niesa­mowi­tym ge­jem. Nie każdy ho­mo ma zdol­ności roz­szyf­ro­wywa­nia kobiet.
Pozdrawiam 

I może dla­tego, że był ge­jem roz­szyf­ro­wał ko­bietę? W końcu fa­ceci mają z tym prob­lem, z te­go co widzę os­tatni­mi cza­sy :)
Słowa- jak to większość słów Os­ca­ra Wil­de- świet­ne :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]