Jeżeli chcesz wiedzieć, co [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeżeli chcesz wie­dzieć, co ma na myśli ko­bieta, nie słuchaj te­go co mówi - pat­rz na nią.

cytat dnia z 26 stycznia 2010 roku
zebrał 377 fiszek

Nie słuchaj, bo i tak nie zro­zumiesz. Je­dyne wyjście z sy­tuac­ji, zwłaszcza tzw kry­zyso­wej, to pat­rz udając, że słuchasz. Pros­te, choć nieko­nie­cznie miłe. 

on był bi a nie gejem


a, no i bar­dzo dob­ry cy­tat. po­za tym, nie słuchaj te­go, co mówi, tyl­ko jak mówi. 

Sko­ro pot­wier­dziłoby się założenie, że był ge­jem to można po­wie­dzieć że był niesa­mowi­tym ge­jem. Nie każdy ho­mo ma zdol­ności roz­szyf­ro­wywa­nia kobiet.
Pozdrawiam 

I może dla­tego, że był ge­jem roz­szyf­ro­wał ko­bietę? W końcu fa­ceci mają z tym prob­lem, z te­go co widzę os­tatni­mi cza­sy :)
Słowa- jak to większość słów Os­ca­ra Wil­de- świet­ne :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]