Irracja Grzegorz, Antoni.
 21 listopada 2023 roku, godz. 00:25

... nieprawda... człowiek genetycznie tak jak i wskazywane przez zwolenników tej naciąganej tezy gatunki ssaków, jest genetycznie biseksualny, a nie homoseksualny... zaś u podstaw "postawy homoseksualnej", bo tak się to powinno nazywać, leżą hormony (mające wpływ na ludzką psychikę) oraz czynniki kulturotwórcze... osoby o "postawie homoseksualnej" są "dziećmi" kultur i religii człowieka... wielowiekowej indoktrynacji dotyczącej poglądów na powiązania i zależności pomiędzy pociągiem seksualnym, miłością i preferowanymi rodzajami związków tworzonymi przez ludzi...

https://www.patreon.com/posts/homoseksualizm-92663367