PSI Człowiek
 8 sierpnia 2022 roku, godz. 12:10

I telefonu.