Gdyby porażka nie znała [...] – Terry Pratchett

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Terry Pratchett — zgromadziliśmy 3 opinie.

Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nag­rodą.

cytat dnia z 3 lipca 2012 roku
zebrał 30 fiszek

cza­sem sta­ramy się,dążymy,osiąga­my założony cel.Jest suk­ces chwi­la na którą cze­kaliśmy.A tu nies­podzian­ka - za­miast sa­tys­fak­cji ma­my uczu­cie roz­cza­rowa­nia, cza­sem następstwa zdarze­nia które było owym suk­ce­sem są wszys­tkim tyl­ko nie nag­ro­da. . 

A czy suk­ces nie jest nag­rodą za sta­ranie się i dążenie do celu? 

Nie chce Cie ura­zić ale zda­nie te jest bez­sensow­ne.Po­rażka nie zna ka­ry.Karę za­daje się z wi­na (nies­te­ty nie zaw­sze). Suk­ces nie zaw­sze oz­nacza nagrodę. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terry Pratchett

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 15:19Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.