ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 14 czerwca 2022 roku, godz. 12:49

Nie można stracić czegoś, czego nigdy nie było.

szpiek Mariusz, Belzebiusz  14 czerwca 2022 roku, godz. 14:10

Taki to paradoks