Do wszystkich kobiet mów [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Do wszys­tkich ko­biet mów tak, jak­byś je kochał, a do wszys­tkich mężczyzn tak, jak­by cię nudzi­li.

cytat
zebrał 74 fiszki

Us­ku­teczniam to całe życie i nig­dy się nie za­wiodłem. A to że kil­ku zaz­dros­nych mężów mnie nie będzie lu­bić, no cóż, jes­tem gotów na ta­kie poświęcenie. 

Praw­da . 

Pier­wsze ma sens, ale dru­gie niez­byt. Każde­go wkurza gdy jest ignorowany. 

No nies­te­ty nie zgadzam się z ty­mi słowa­mi mi­mo słabości do pa­na Wil­de, bo widzę jak fa­ceci wokół mnie reagują na znudze­nie ich oso­bami przez dziew­czy­ny... Po­wiem w skrócie- straszny wnerw ;) 

Od dzi­siaj zacznę to wpro­wadzać w życie:) Zo­baczy­my co z te­go wyjdzie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]