Do wszystkich kobiet mów [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Do wszys­tkich ko­biet mów tak, jak­byś je kochał, a do wszys­tkich mężczyzn tak, jak­by cię nudzi­li.

cytat
zebrał 74 fiszki

Us­ku­teczniam to całe życie i nig­dy się nie za­wiodłem. A to że kil­ku zaz­dros­nych mężów mnie nie będzie lu­bić, no cóż, jes­tem gotów na ta­kie poświęcenie. 

Praw­da . 

Pier­wsze ma sens, ale dru­gie niez­byt. Każde­go wkurza gdy jest ignorowany. 

No nies­te­ty nie zgadzam się z ty­mi słowa­mi mi­mo słabości do pa­na Wil­de, bo widzę jak fa­ceci wokół mnie reagują na znudze­nie ich oso­bami przez dziew­czy­ny... Po­wiem w skrócie- straszny wnerw ;) 

Od dzi­siaj zacznę to wpro­wadzać w życie:) Zo­baczy­my co z te­go wyjdzie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni