fyrfle Mirek
 17 stycznia 2022 roku, godz. 8:36

Dlatego ustępy z Biblii przed dowcipem czytać?